logo
Vyberte si jazyk: EN FR

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Pokud nechcete, aby Vám unikly informace o našich novinkách a akcích, udělte nám souhlas k jejich zasílání.


Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru


Společnost SOUKUP s.r.o., se sídlem Šífařská 1/3, 147 00 Praha 4, IČO: 40615332, zapsaná v Obchodním rejstříku dne 27.6.1991 u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka 2720, si velmi váží Vaší důvěry a klade velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost SOUKUP s.r.o. zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

a)
V případě vašeho zájmu o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude SOUKUP s.r.o. za těmito účely zpracovávat na základě souhlasu poskytnuté osobní údaje – jako je emailová adresa. Pokud poskytnete firmě SOUKUP s.r.o. rovněž své identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, telefon), zpracovává SOUKUP s.r.o. za uvedenými účely i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které SOUKUP s.r.o. zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.

b)
Osobní údaje začneme zpracovávat až poté, co nám udělíte pomocí registračního formuláře dobrovolný souhlas pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení. Nebude-li přihlášení k odběru potvrzeno z registrované e-mailové adresy, zadané údaje budou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

c)    
Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let nebo do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět firma SOUKUP s.r.o. sama, vaše osobní údaje nepředáváme žádné třetí straně.

d)    
Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adrese sídla SOUKUP s.r.o. (viz výše). Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr newsletteru“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení.

e)    
V případě, že společnost SOUKUP s.r.o. bude zpracovávat osobní údaje návštěvníků webových stránek, zákazníků či jiných osob v souladu s tímto prohlášením, náleží každému z nich:

- právo na informace o prováděném zpracování jeho osobních údajů, 
- právo na opravu jeho osobních údajů, které společnost SOUKUP s.r.o. zpracovává, pokud nejsou zpracovávané údaje správné, 
- a další práva, zejména právo na vymazání osobních údajů.

 

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů společností SOUKUP s.r.o. či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou dotčené osoby obracet na společnost SOUKUP s.r.o. jakýmikoli prostředky.